Mezőgazdaság fejlesztés

2018.11.09.

Mezőgazdaság fejlesztés

Élelmiszer-feldolgozó és borászati üzemek fejlesztése vissza nem térítendő támogatással.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban 
VP3-4.2.1-4.2.2-18

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag az 1-szamu-melleklet-annex-i-lista.pdf előállítására vonatkozó – tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban.

 

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében.

Támogatható tevékenységek:

 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; 
és/vagy 
 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

Támogatható tevékenységek:

 Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
és/vagy
 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

Pályázhatnak mezőgazdasági termelők, illetve mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások,

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Céljuk az élelmiszeripari- és borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. Kizárólag már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Cél az önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Fentieken kívül az alábbi tevékenységek is önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható

tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:

 Telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út)  az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;

 ingatlan vásárlása;

 az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;

 a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

 a 2. célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály),

 a 2. célterületen fahordó vásárlása

Nem támogatható tevékenységek

 a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;

 a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;

 erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás gépeinek (pl. teherautó) beszerzése;

 a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása.

Megkezdett projekt nem támogatható !

Konzorciális pályázat benyújtására is van lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2-tó van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

- az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás

esetén maximum 1,5 milliárd Ft;

- a 2. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás

esetén maximum 500 millió Ft.

Támogatási intenzitás: 20%-50% - ig.

Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási

tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási

előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.

Előleg igénylése esetében a pályázónak biztosítékot szükséges nyújtania.

További információ: 

Telefon: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

vissza