Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

2021.08.23.

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása akár 1 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatással
VP2-4.1.7-21

Önállóan támogatható tevékenységek

 A) célterület:

 Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.
 a. Terményszárítók létesítése, kapacitásnövelése (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagos szárítók).
b. Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése, kapacitásnövelése.
c. Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:
 o anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű (statikus és mobil) raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) beszerzése, létesítése vagy felújítása (az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, és a targoncák beszerzése önállóan nem támogatható tevékenységcsoportba tartozik);
o porleválasztás gépeinek (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, porleválasztó ciklon, garatelszívó berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása;
o a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: esésgátlók, páragátló technológia, ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóróterítő berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása;
o fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, mobil garat beszerzése;
o síktárolók padozatának és oldalfalainak javítása, légbeömlő nyílások létesítése, tetőszerkezet cseréje;
o silók kupolaszigetelése;
o telephelyenként egy előtároló felújítása;
o silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása; o terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása, szenzorok (páratartalom-érzékelő, gázkoncentráció-mérő stb.) telepítése.

B) célterület:

Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. Meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése:
· Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
· Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. Terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:
· Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületén önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magába foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;
b. terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;
c. termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése;
d. telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, vezérlőépület létesítése;
e. telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;
f. üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületének a) vagy b) pontjában szereplő (terményszárítók, illetve tisztítók létesítése) önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
a. terménytároló létesítése;
b. előtároló létesítése.

Támogatást igénylők köre

 Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
     a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
    b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
  2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A támogatás mértéke, összege
i. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 50 millió Ft, maximum 1 Mrd Ft
ii. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
iii. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 iv. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylése

 Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

Biztosíték

Kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

További információ érdekében kérjük lépjen kapcsolatba cégünkkel a lenti űrlap kitöltésével, vagy elérhetőségünk vlamelyikén:
Telefon: 06-24 539-090
E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Terménytárolók-Szárítók

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

vissza