Konvektorcsere pályázat

2019.08.14.

Konvektorcsere pályázat

Földgázüzemű konvektorok cseréje
ZFR-KONVEKTOR/2017

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

 

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, aki:

• a beruházással érintett ingatlanban tulajdonjoggal rendelkezik, vagy

• a beruházással érintett önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásnak érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlője

Egy magánszemély csak egy épület/lakás vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon épületre / lakásra vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban.

Nem nyújtható támogatás, olyan lakóépület, illetve társasházi lakás korszerűsítéséhez, melyben gazdasági tevékenység végzése zajlik, tehát cég vagy egyéni vállalkozás van bejegyezve, akár székhelyként, akár telephelyként, akár fióktelepként.

 

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott), földgáz üzemű konvektoros fűtési rendszerrel rendelkező, a Pályázó magánszemély tulajdonában álló vagy önkormányzati bérlakásként funkcionáló lakóépületek, illetve társasházi lakások energetikai felújítására igényelhető támogatás.  

A támogatás minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10 %-a, de minimum 50.000 Ft,  maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 60 %-a, de maximum 750.000 Ft Ft.  A projekt keretében a gázkonvektor készülékek bruttó 160.000 Ft egységáron számolhatóak el. Amennyiben egy készülék ennél magasabb áron kerül beszerzésre, a bruttó 160.000 Ft egységár feletti összeg nem elszámolható költségnek minősül.

Az előírások értelmében minden beszerzett új gázkonvektor készülék egységára vonatkozásában maximum 96.000 Ft / készülék támogatás igényelhető, melyen felül az elszámolható munkadíj, illetve szakértői tevékenységre vonatkozó költségek 60%-a, de maximum összesen 750.000 Ft támogatás kérelmezhető.

A Pályázónak legalább az elszámolható bruttó összköltség 40 %-át kitevő saját forrással kell rendelkeznie.

A támogatás egy összegben, vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozással, az elszámolás Lebonyolító által történő elfogadását követően kerül folyósításra.

A pályázat keretében támogathatóak a meglévő gázkonvektor(ok) új gázkonvektor(ok)ra történő cseréje vonatkozásában felmerült anyag- és munkadíjak, továbbá tervezési, engedélyeztetési és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, továbbá a tulajdoni lap költsége is.

Elszámolható költségnek minősülnek továbbá az új kéménybe kötendő gázkonvektorok kéményépítésével, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos anyag, munka, illetve szakértői költségek is, melyek önállóan, gázkonvektor csere nélkül nem támogatható költségek.

FIGYELEM! Azon épületek / lakások vonatkozásában, melyek esetében a beruházást megelőzően nem földgázüzemű gázkonvektorral valósult meg a fűtési hőenergia előállítása, támogatás nem igényelhető.

Műszaki elvárások:

- kizárólag zárt égésterű egyedi helyiségfűtő berendezés beszerzésére van lehetőség, mely belobbanásmentes begyújtóval rendelkezik;
- programozható termosztáttal szükséges minden új készüléket ellátni;
- minden új készülék esetében a szezonális helyiségfűtési hatásfok követelmény: legalább 88%;
- csak olyan készülék szerezhető be, melynek energiaosztálya legalább „A”;
- minden új készüléknek összesen legalább 3 éves gyártói és/vagy hivatalos forgalmazói jótállással kell rendelkeznie;
- csak olyan készülék szerezhető be, melyhez országos szervizhálózatot biztosít a gyártói és/vagy hivatalos forgalmazó.

Szakértői, tervezői, eljárási költségek

A támogatás szempontjából a szakértői díj maximális mértéke az elszámolható kivitelezési költség maximum 15%-a lehet.

Támogatható szakértői költségek:

• gépészeti tervdokumentáció költsége;
• villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei, amennyiben szükséges;
• gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos költségek (gáz-meo átvételi jegyzőkönyv);
• engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége;
• kéményseprői-ipari tevékenység költségei kéménybe kötendő gázkonvektor beépítése esetén;
• tulajdoni lap kiállításának költsége.

A pályázat beadásának kezdeti időpontja: 2019. május 20. 10:00

A támogatási keret várható gyors kimerülése miatt kérjük, hogy mielőbb szíveskedjenek cégünkkel a kapcsolatot felvenni.

Elérhetőség:

Telefon: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

A lenti űrlap kitöltésével is felveheti a kapcsolatot cégünkkel.

Konvektorcsere

Konvektorcsere pályázati támogatás

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!