Pest megyei fejlesztés

2021.01.29.

Pest megyei fejlesztés

Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban

PM_KOMPLEX_KKV_2020

A Pályázati Kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, amely fejlesztését a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikének területén valósítja meg. A fejlesztést a pályázó a 100%-os tulajdonában lévő ingatlanon (egy megvalósítási helyszín) valósíthatja meg.

Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a Pályázó a tervezett fejlesztést harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanon is megvalósíthassa, amennyiben az érintett ingatlan a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén található és a Pályázó rendelkezik legalább a fenntartási időszak végéig hatályos bérleti szerződéssel a megvalósítási helyszínre vonatkozóan. Azok a vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő (kivéve egyéni vállalkozó) volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

Olyan vállalkozás pályázhat, mely főtevékenysége, és emellett amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége is a jelen Pályázati Kiírás 1. mellékletét képező tételes teaor.pdf kódok valamelyikébe tartozik, és a támogatás alapjául szolgáló TEÁOR szerinti tevékenysége legkésőbb a pályázat benyújtásának napját megelőző naptól cégkivonattal igazolhatóan a Pályázó bejegyzett tevékenysége.

A pályázatnál kis és nagyléptékű támogatási kérelem beadására van lehetőség. Kisléptékű fejlesztés esetében mind a négy kedvezményezett járáson igénybe vehető a támohatás, nagyléptékű fejlesztés esetén csak a Ceglédi, a Nagykátai és a Nagykőrösi járásokban nyújtható be pályázat.

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások, végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye érintett járásaiban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. – kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt

b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek bővítése az ahhoz kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint ehhez kapcsolódóan a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye érintett járásaiban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy  szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. – kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt

c) Meglévő telephelyen található felépítmény felújítása, átalakítása, modernizációja az érintett járásokban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. – kizárólag kisléptékű támogatási igényű pályázat esetén.

d) Olyan új eszköz beszerzése, mely a Pályázónak az 1. számú melléklet szerinti főtevékenységéhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységétől eltérő, az 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a Pályázó főtevékenysége vagy a pályázat alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges – kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt. A pályázat keretében több eszköz is beszerezhető, ám e termelőeszközök beszerzési árának egyenként meg kell haladnia

nagyléptékű támogatás esetében a nettó 750 ezer forintot,

kisléptékű támogatás esetén a nettó 200 ezer forintot.

A pályázat keretében egyidejűleg több önállóan támogatható tevékenységre tekintettel is benyújtható támogatási igény.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

- megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a Pályázó energiaigényét fedezi – kizárólag kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímen igényelhető;

 - szolgáltatások igénybevétele: telephelyfejlesztés esetén a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei, úgymint a projektek megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, stb) – e költségek kizárólag eszközbeszerzést tartalmazó pályázatok vonatkozásában nem elszámolhatók;

- az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó testreszabás, a migrációs fejlesztések (adatok is), a betanítás, a szállítás és üzembe helyezés költségei együttesen ;

- az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések ;

- információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a projekt elszámolható legfeljebb 20%-a erejéig.

Amennyiben a Pályázó önállóan nem támogatható tevékenységet kíván megvalósítani, úgy legalább egy önállóan támogatható tevékenységet is meg kell valósítania oly módon, hogy az önállóan támogatható tevékenységre fordított kiadás képezze a kivitelezési költségek legalább 70%-át, nagyléptékű, komplex fejlesztés megvalósítása esetén pedig legalább 80%-át.

A telephelyfejlesztést tartalmazó pályázatokat csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, telephelyfejlesztés vonatkozásában a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a) projektarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns);

b) szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns);

c) műszaki ellenőr alkalmazása;

d) nyilvánosság biztosítása.

Biztosítékok köre

Amennyiben a költségvetési támogatás összege eléri az ötvenmillió forintot, a Kedvezményezett köteles a megítélt költségvetési támogatás 50%-ának megfelelő biztosítékot nyújtani

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető támogatás összege:

-kisléptékű pályázat esetén mind a négy Kedvezményezett járásban minimum 1,5 – maximum 25 millió Ft;

- nagyléptékű pályázat esetén mindhárom Kedvezményezett járásban minimum 25 – maximum 120 millió Ft.

Nagyléptékű pályázat csak a Ceglédi, a Nagykátai és a Nagykőrösi járásokban vehető igénybe.

Támogatási intenzitás: 10%-70%-ig. A pontos arány meghatározásához kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel.

Előleg

A támogatási 50%-ára kérhető előleg

További informáciért kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel a lenti űrlap kitöltésével, vag bármelyik elérjetőségünkön.
Telefon: 06-24 539-090
E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Pest megyei pályázatok

Eszközbeszerzés, telephely fejlesztés Pest megyében

Név *:
E-mail cím *:
Telefon:
A fejlesztés megvalósulásának települése *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!