Vállalkozóvá válási pályázat Budapesten is

2020.09.24.

Vállalkozóvá válási pályázat Budapesten is

Vállalkozóvá válási pályázat regisztrált álláskeresők részére, maximálisan
4.573. 800 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás formájában.
GINOP 5.1.9
„Vállalkozó Start Program” (KMR)
Álláskeresők és megváltozott munkaképességűek vállalkozóvá válásának támogatása

A Program célja:

A program célja új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, álláskeresőként vagy megváltozott munkaképességűként a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált jelentkezők felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával.

Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások:

Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a „Vállalkozó Start” Program első komponensének keretében megvalósuló vállalkozói képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, ( a képzésre jelenleg lehet jelentkezni, cégünk ebben segítséget tud nyújtani ) és a támogatási kérelmét a vállalkozás megalapítását követően 3 hónapon belül benyújtotta.

A tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító személynek a létrehozott társas vállalkozásban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját.

A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie.

A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.

A támogatott vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő jogi személy, egyéni vállalkozó illetve egyéni cég lehet.

A támogatott vállalkozás mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül.

Nem támogatható

olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez.

olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez.

az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.

olyan projekt, amely más pályázati forrásból támogatásban részesül.

olyan projekt, melynek megvalósítási helyszíne nem alkalmas a projekt végrehajtására.

 

Támogatható vállalkozások jogi forma szerint:

 

kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:

 

GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,

 

GFO 117 – Betéti társaság.

 

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó, GFO 228 – egyéni cég illetve Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók) GFO 231 – egyéni vállalkozó, GFO 117 – betéti társaság)

A támogatott vállalkozás által megvalósítandó kötelező tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek:

Foglalkoztatás: a vállalkozást alapítójának gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése, azaz önfoglalkoztatás) továbbá– amennyiben az üzleti terv tartalmazza – a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása a 12 hónapig tartó támogatási időszakban (bérköltség, vállalkozói kivét, KATA adózónak kifizetett jövedelem iv. a hatályos jogszabályok szerinti, illetve a munkáltatót terhelő adók és járulékok, KATA-s adózók kivételével)

A bérköltség elszámolhatóságának szabályai:

Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak el, azaz a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó. KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el, amelynek összege havonta legfeljebb 272 250 Ft lehet.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel arányos bérköltség számolható el.

A támogatást igénylő a 1. pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb a 1. pontban meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján a bevétel 60% minősül jövedelemnek.

Támogatható vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek és mértékük:

 

A támogatást igénylő vállalkozás által megvalósítandó, az üzleti tervének megfelelő és a - vállalkozásindításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek maximum 40%-ának mértékéig terjedő támogatásban részesül:

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, a támogatás igénybevételének és forrásának feltüntetése

 

Projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése) az üzleti terv kivételével.

Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).

Eszközbérlés (a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése).

A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy iroda bérlése.

Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is (új hardver, szoftver; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).

Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke.

Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),; marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban).

Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.

Általános vállalatirányítási tevékenység.


Kötelező vállalások:

A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.

A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.

A támogatás mértéke, összege, előleg igénylés:

A támogatott vállalkozás által igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege 4 573 800 Ft lehet.

A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.

A támogatott vállalkozás által igényelhető előleg összege a támogatott vállalkozás 6 havi személyi jellegű költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség összege. A támogatott vállalkozás, a szerződéskötéséhez kapcsolódó okirat hatálybalépését követően a Támogatási Kérelemmel egyidejűleg igényelt, a fentiek szerint meghatározott mértékű előlegben részesül.

A támogatási keret várható gyors kimerülése miatt kérjük, hogy vegyék fel a minél előbb a kapcsolatot cégünkkel a lenti elérhetőségeinken vagy az alábbi űrlap kitöltésével

Elérhetőség:

Telefon:
06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Fiatalok vállalkozóvá vállása

Amennyiben további információt kér a pályázatról, kérem, hogy legyen szíves az alábbi űrlapot kitölteni.

Név *:
E-mail cím:
Telefon:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!