Vállalkozóvá válási pályázat Budapesten

2019.08.15.

Vállalkozóvá válási pályázat Budapesten

Vállalkozóvá válási vissza nem térítendő támogatás maximálisan 3 millió Ft összegben Budapesten.

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) pályázat

 

A támogatás célja

 

Azon álláskeresők, valamint rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája:

-          Legfeljebb 3 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában, utólagos finanszírozással.

-          legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (149 000Ft/hó) terjedő támogatás,

-          a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50 000 Ft értékben)

A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) valamely kerületi hivatala foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységénél álláskeresőként nyilvántartott, valamint rehabilitációs ellátásban részesül, és

1.1.      aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:

a)         egyéni vállalkozás keretében,

b)         új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). A támogatott tag vagyoni hozzájárulásának mértéke legalább 51 %-ot el kell érnie a társaság vagyonában.

c)         önfoglalkoztatását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntés kézhezvételét követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal;

 

Támogatási intenzitás: maximum 75 %

 

A támogatás felhasználása

 

A beruházás az alábbi tételeket tartalmazhatja:

Bérlés (a)):

a)         vagyoni értékű jogok:(ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)

         tartós földhasználat,

         bérleti díj (legfeljebb fél évre, folyamatosan fennálló bérleti jogviszony esetén);

 

Tulajdonjog szerzés (vásárlás) (b), c), d), e) f)):

b)         immateriális javak:(a teljes beruházás költségének legfeljebb 50 %-a fordítható erre a célra),

         szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció),

         weboldal (legfeljebb bruttó 250.000 Ft-ig);

 

c)         ingatlanok:(a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)

         épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),

         földterület, erdő, ültetvény (mezőgazdasági művelésre alkalmas);

 

Ingatlan vásárlás esetén a vállalkozás székhelyeként vagy telephelyeként be kell jegyezni az ingatlant, valamint funkciója szerint hasznosítani kell azt.

Lakóingatlan vásárlását a BFKH nem támogatja.

 

d)         gépek, berendezések, eszközök, járművek:(a vállalkozási tevékenységet tartósan – legalább 1 éven túl – és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)

         gépek,

         számítástechnikai eszközök,

         műszaki berendezések, felszerelések,

         irodai berendezések, felszerelések,

         haszongépjármű és mezőgazdasági haszongépjárművek,

         tenyészállatok (őstermelő esetén);

 

A pályázat keretében vásárolt eszközök egyedi, minimális értéke bruttó 10.000 Ft.

 

 

e)         forgóeszközök:(legfeljebb bruttó 250.000 Ft-ig)

         indulókészlet (a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó).

 

Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:

 

a)         használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,

b)         egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás” vállalkozás),

c)         biztosítási, pénzügyi ügynöki, egyéb direkt marketing értékesítési, MLM marketing tevékenység,

d)         eszköz/ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység,

e)         fényképészet.

 

Előleg: a pályázó kérelmére, egyedi elbírálás alapján.

További információ: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!