Lakossági napelemes és fűtési rendszerek pályázati támogatása

2021.10.05.

Lakossági napelemes és fűtési rendszerek pályázati támogatása

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva
Vissza nem térítendő támogatás akár 11.559.214 Ft értékben, 100 % támogatási intenzitás mellett.
Teljeskörű ügyintézés, szükség esetén kivitelezőt tudunk ajánlani

A pályázat keretében három kategóriában lehet pályázni:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése

VAGY

(2a) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel

VAGY

(2b) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

• magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
• a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
• megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK KÖRE

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott
a) családi házra;
b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre /
lakásra nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész /lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése,
VAGY
(2) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása:

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén), VAGY

b) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetén, a meglévő rendszer kiváltása érdekében).

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást, de legfeljebb az 5 kWp-ot).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;
b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
c) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

E műszaki csomag választása esetén önállóan kizárólag a napelemes rendszer támogatható, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag a napelemes rendszer jelen pályázat keretében történő kialakítása mellett igényelhető.

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, házon / lakáson belüli központi fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, napelemes rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha valamely közülük más forrásból már megvalósult):

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében beépítésre kerülő fűtési egységek összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 5 kWp-ot);

b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel;c) a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony infrafűtési rendszer kialakításával és/vagy fűtőpanelek beépítésével;

d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;

e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).

Kötelező, de önállóan nem támogatható:

a) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

b) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;

c) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;

d) az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése,

e) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

A fenti pontban megjelölt műszaki tartalom kombináció kiválasztása esetén jelen pont önállóan támogatható tevékenységek rovatban leírt összes műszaki tartalom kötelezően megvalósítandó, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag az önállóan támogatható tevékenységek teljeskörű megvalósítása mellett igényelhető. Amennyiben a beruházással érintett ingatlanban található összes fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászáró megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek, abban az esetben azok megvalósítása elfogadható, azonban azok korábbi beszerzési, illetve kivitelezési költsége nem elszámolható.

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, napelemes rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében beépítésre kerülő fűtési egység összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 5 kWp-ot); 
b) a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása, új, energiahatékony maximum 9 kW teljesítménnyel rendelkező levegő-víz, vagy levegő-levegő hőszivattyús rendszer kiépítésével (beleértve a fűtési rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen berendezések beépítését és tevékenységek elvégzését);
c) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje; 
d) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel;
e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).  


Kötelező, de önállóan nem támogatható:
a) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció). 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;
b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység,
c) az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése;
d) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.  


A fenti pontban megjelölt műszaki tartalom kombináció kiválasztása esetén jelen pont önállóan támogatható tevékenységek rovatban leírt összes műszaki tartalom kötelezően megvalósítandó, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag az önállóan támogatható tevékenységek teljeskörű megvalósítása mellett igényelhető. Jelen fejezetben részletezett tevékenységek fűtéskorszerűsítés pontja egyéb szabványos technológián alapuló (pl.: víz-víz, föld-víz) hőszivattyús-, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével is megvalósítható. Fontos! Ezen megoldások kizárólag abban az esetben támogathatók, amennyiben azok beruházási költsége és működési hatékonysága bizonyíthatóan nem kedvezőtlenebb a levegő-víz hőszivattyús rendszertől. Ennek alátámasztásához részletes kivitelezői számítás, illetve műszaki indoklás benyújtása szükséges.

MŰSZAKI, SZAKMAI ELVÁRÁSOK ( valamennyi pályázati kategória eetében )

A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítményét. Ha ez túllépésre kerül, úgy az elszámolható költség összege arányosan csökkentésre kerül a 20% feletti különbözet mértékében. Amennyiben a beruházással érintett ingatlanban található összes fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászáró megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek, illetve a fűtési csőhálózat, azok szerelvényei, illetve a hőleadók alkalmasak az új hőtermelő berendezés fogadására, abban az esetben azok megvalósítása elfogadható, azonban azok korábbi beszerzési, illetve kivitelezési költsége nem elszámolható. Hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítése jelen pályázat keretében támogatható.

A beruházás megvalósításával az épület energetikai jellemzőinek meg kell felelni az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben (továbbiakban: TNM rendelet) meghatározott, az adott beruházás tekintetében releváns követelményeknek.

FONTOS! Saját beszerzésű anyagköltség, illetve saját kivitelezés keretében megvalósított beruházás költsége nem elszámolható!

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege 500.000 Ft.

A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése) esetén bruttó 2.896.108 Ft,

(2) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása:

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén esetén bruttó 9.368.464 Ft,

b) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetén) esetén bruttó 11.559.214 Ft.

Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.

További információért kérjük töltse ki a lenti űrlapot, vagy lépjen kapcsolatba cégünkkel
Telefon: 06-24 539-090
E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Napelem

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Település *:
Pályázat típusa:A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

 

 

vissza