Szakmai és működési pályázati támogatás

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021

NEAO-KP-1-2021 

Támogatható tevékenységek

1) A támogatás a nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítására fordítható.

2) A támogatás a kedvezményezett alapcél szerinti működési költségei fedezésére, és alapcél szerinti szakmai tevékenységek költségeinek biztosítására fordítható.


Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre

Pályázatot önállóan benyújthat – bármely hatókörű  – a 2019. december 31-éig Magyarországon nyilvántartásba vett
a) alapítvány, valamint
b) egyesület, ideértve a szövetséget

Nem nyújthat be pályázatot

a) a szakszervezet,
b) a párt,
c) a párt által alapított alapítvány,
d) a párt részvételével létrehozott egyesülete,
e) a kölcsönös biztosító egyesület,
f) a közalapítvány
g) az egyházi jogi személy,
h) a civil társaság,
i) határon túli civil szervezet.


További feltételek a benyújtható pályázatok vonatkozásában

Azon pályázó, mely összevont támogatásra nyújt be pályázatot, nem pályázhat egyszerűsített támogatásra.

Egy pályázó szervezet csak egy kollégium összevont pályázati kiírására, azon belül is egy kategóriára nyújthat be pályázatot az alábbiak szerint.

Jelen pályázati kiírás esetében egy Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet legfeljebb

a) egy db pályázatot nyújthat be működési költségeinek támogatására

vagy

b) két db pályázatot nyújthat be szakmai programjának és működési költségeinek támogatására az alábbiak szerint:

egy db önálló pályázat, illetve egy db pályázat határon túli civil szervezettel együttműködésben.

A határon túli civil szervezet jelen pályázati kiírásban nem nyújthat be önállóan pályázatot.

A Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet határon túli civil szervezettel, mint társpályázóval együttműködve jogosult pályázatot benyújtani, amennyiben a társpályázó szervezet rendelkezik érvényes NIR regisztrációval és együttműködési szándéknyilatkozattal a megvalósítani kívánt tevékenység vonatkozásában.

 


A támogatás formája: Azon pályázó részére, amelynek az éves összes bevétele az utolsó lezárt (2019.) üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja a 75 millió Ft-ot,  csak visszatérítendő működési célú támogatás nyújtható.

A működési támogatás kategória esetében: a Kollégium a kedvezményezett megvalósítási időszakban felmerült működési költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.

A szakmai program támogatás kategória esetében: a Kollégium a kedvezményezett megvalósítási időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához és működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.

A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, támogatási előleg formájában, egy összegben történik.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 Forint.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 4.000.000 Forint.

A támogatási intenzitás mértéke 100%.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

A költségek elszámolhatóságának időszaka: 2021.04.01 – 2022.03.31.

A támogatás terhére el nem számolható költségek köre

A támogatás terhére nem számolhatók el:

 a) a kedvezményezett által alapított vagy fenntartásában működő jogi személy (pl. az alapítvány fenntartásában működő óvoda, iskola) tevékenységéhez kapcsolódó költség,
b) a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

A működési költség támogatás kategória pályázatai esetén:

- a kedvezményezett által szervezett szakmai programok, rendezvények közvetlen költsége.

Szakmai programok alapján a következő tevékenységek támogathatóak:


a) civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen

évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;

b) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

c) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása.

A támogatási keret várható gyors kimerülése miatt kérjük minél előbb vegyék fel a kapcsolatot cégünkkel a lenti űrlap kitöltésével vagy elérhetőségünk valamelyikén.

Telefon: 06-24 539-090
E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Civil szervezet

Civil szervezet neve *:
E-mail cím *:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Bejegyzés éve *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!