Vállakozóvá válás

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás Pest megyében

 

A támogatás mértéke és formája: legfeljebb 2.000.000 Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatás.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formája:

- a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a legkisebb munkabér összegéig  terjedő támogatás

 

1. A támogatás igénybevételének feltételei:

1.1. A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor - legalább egy hónapja a területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyilvántartott álláskereső, vagy - rehabilitációs ellátásban/járadékban részesül, és - önmaga foglalkoztatását kizárólag egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság  személyesen közreműködő  tagjaként, vagy az Szja. tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, az alábbi formák valamelyikében:

a) egyéni vállalkozás keretében,

b) új induló gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagjaként.

c) mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.  Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

Támogatás annak a pályázónak nyújtható, aki:

-rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához  szükséges megfelelő szakképesítéssel,

-rendelkezik a vállalkozás indításához – a teljes megvalósítás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással.

-rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosítékkal, valamennyi (vállalkozói és lakossági) pénzforgalmi számlájára beszedési megbízást engedélyez, valamint két természetes személlyel készfizető kezesi szerződést köt,

-vállalja, hogy vállalkozását legalább 3 évig fenntartja a hatósági szerződésben meghatározott vállalkozási formában és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, amely nem valósulhat meg munkaviszonyban, illetve megbízási jogiszonyban.

Amennyiben értesülni szeretne a pályázat kezdetéről, kérjük irakozzon fel hírlevelünkre, vagy, amennyiben célzott pályázat figyelést kér, úgy kérjük rendelje meg a pályázat figyelési szolgáltatásunkat.

További információ:

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu
Telefon: 06-24 539-090