Falusi civil alap

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”

FCA-KP-1-2021

Támogatható tevékenységek:

- Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása

 Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;
 Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte

Maximális támogatási összeg: 6.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

- Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása

Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi
érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. 
Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

Maximális támogatási összeg: 5.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

- Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

 Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 Eszközbeszerzés

Maximális támogatási összeg: 2.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

- Civil szervezetek programszervezési támogatása

 A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása;
 A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

Maximális támogatási összeg: 2.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A támogatott tevékenység időtartama: 2021. január 1. – 2022. december 31.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány

a) amelyet a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett,

b) amely rendelkezik a 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, 
c) amelynek székhelye olyan magyarországi településen van amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

A támogatás formája:
A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül.

További informáciért kérjük töltse ki a lenti űrlapot, vagy keresse fel cégünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefon: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Civil szervezet

Civil szervezet neve *:
E-mail cím *:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Bejegyzés éve *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!