Hentesüzlet vissza nem térítendő támogatása

Mikrovállalkozásként működő hentesüzletek támogatása

 

A pályázat célja egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására.

A támogatás olyan működési költségek fedezetére használható a következők szerint, amelyek kifejezetten a jelen pályázati felhívás szerinti támogatott időszakon belül keletkeztek:

a) Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);

b) Helyiségbérlet díja;

c) Munkabér és járulékai.


A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázatot azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

a) mikrovállalkozásnak minősülnek (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg);

b) 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek;

c) tevékenységüket Magyarországon végzik;

d) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenység szerepel;

e) a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak;

f) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás);

g) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.

 

Az elnyerhető támogatás mértéke

Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 3.000.000 forintig, abban az esetben, ha húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari termék készül, 3.500.000 forintig terjedhet.

A támogatás kifizetése

A támogatás kifizetésére a támogatói okiratban rögzítettek elfogadását és közlését (hatálybalépését) követő 30 napon belül, egy összegben kerül sor.

Támogatható időszak: a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig felmerülő költségekre használható fel a támogatás.

További információ érekében kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel a lenti űrlap kitöltésével vagy az elérhetőségeink egyikén:
E-mail: bertimex@gmail.com
Telefon: 06-24 539-090

Hentesüzlet

Hentesüzlet pályázat

Név *:
Cégnév *:
Település *:
E-mail cím *:
Telefonszám:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!