Panziók Fejlesztése

Megjelent a panzió fejlesztési pályázat.
5 milliótól 60 millió Ft támogatás, 70 %-os támogatási intenzitással
TFC-1.1.1-2017

A pályázat alapfeltételei:

Kereskedelmi szálláshelyek közül pályázatot nyújthat be:

Panzió: „az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb ötven.”

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik.

Részletes célok: 

 • szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának komfortfokozatának- fejlesztése, tematikus -pl. családbarát- szolgáltatások kialakítása);

 • tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);

 • kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése); • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikaiberuházások/szolgáltatások megvalósítása);

• az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, egyúttal a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;

• szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;

 • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

 

A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:

 • oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket,

 • képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére,

• illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz.

 

Támogatás maximális mértéke, összege

A támogatás intenzitása: 70 %

Panziók szobánkénti fajlagos költségei:  Beruházás összes elszámolható költsége / meglévő szoba maximálisan 5 millió Ft

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.

Minimum - maximum támogatási összegek: 5-60 millió Ft.

E mellett a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy  - a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) megszerzi, - évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja, valamint a vállalt nyitvatartott napokra vetített minimum 50%-os kihasználtságot elér

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 - meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;

- meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);

 - meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); 

- a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 - kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;

- a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,

 - kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;

 - szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;

- az épület teljes körű azbesztmentesítése;

 - akadálymentesítés;

 

Elszámolható költségek:

- előkészítési költségek

  o üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége; 

-  szolgáltatások igénybe vételének költségei;

 o műszaki ellenőr költsége;

 - építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;

 o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;

o meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;

o a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;

 o épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;

 o kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;

 o akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;

o fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;

 - eszközbeszerzések költségei;

 o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;

 o a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;

 o info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,

 o szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;

 o kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,

 o akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;

immateriális javak beszerzése

o info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

A támogatást igénylőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a támogatási szerződésében szereplő projekt fizikai zárás dátumától számított legalább három évig fenntartja.

Projekt területi szűkítése

Jelen felhívás keretében Magyarország teljes területén, de Budapest közigazgatási határán kívül működő panziók fejlesztéséhez kapcsolódó projektjavaslatok támogathatók

Egyéb speciális feltételek Támogatási igény benyújtásához kapcsolódó feltételek:

- A fejlesztéssel érintett szálláshely (panzió) működéshez kapcsolódó engedéllyel rendelkezik.

  - A pályázatban vállalni kell, hogy a turisztikai desztinációban legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.). 

 Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek:

 - Legkésőbb a záró beszámoló benyújtásáig igazolni szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett panzió a ”Panzió csillaggal” minősítést megszerezte. 

- Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint Kezelő szerv felé.

- A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által szervezett képzéseken évente 1 alkalommal részt venni.

 

Előleg mértéke

 Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

A pályázat beadható: 2017. október 19-től.

Amennyiben érdekli a pályázati lehetőség, kérjük töltse ki a lenti űrlapot, vagy lépjen kapcsolatba cégünkkel elérhetőségünk valamelyikén.

Telefon: 06-24 539-090

Hírlevelünkre a következő linken tud feliratkozni:

https://www.konyvelesszigetszentmiklos.hu/hirlevel-szolgaltatas/

Panzió fejlesztés

Panzió neve *:
Üzemeltető neve *:
Település *:
Szobák száma *:
Ágyak száma *:
Kapcsolattartó neve *:
E-mail cím *:
Telefonszám:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!