Szállodák fejlesztése

Megjelent a szállodafejlesztés – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben c. pályázat

Kereskedelmi szálláshelyek közül pályázatot nyújthat be:

 

Szállodák 200 szoba kapacitásig („szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy.”)

 

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) szálloda fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel rendelkezik.

Továbbá a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy 

- rendelkezik a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább egy lezárt üzleti évvel
- a HOTELSTARS UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben minősítteti szálláshelyét a pályázat benyújtásáig,
- a projekt zárásáig a HOTELSTART UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben  legalább 3*-os minősítést szerez,
- évi 360 napig napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,
- a vállalt nyitvatartott napokra a minimum 50 %-os kihasználtságot vállalja.

A szállodának a következő települések valamelyikén kell lennie: telepuleslista.pdf

Részletes célok: 

 • szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása);
 • tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);
• kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése); • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása);
• az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;
• szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
• a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.  

A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:
• oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket,
• képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására, ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére,
• illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz.

Támogatás maximális mértéke, összege

A támogatás intenzitása: maximum 70 %

A pályázati elképzelések esetében az igényelhető támogatási összeg meghatározása során a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat:

Szállodai szobák fajlagos költségei

 

3*

4*

5*

Beruházás összes elszámolható költsége / meglévő szoba

7.000.000,- Ft

9.000.000,- Ft

11.000.000,- Ft

 

A fajlagos korlátok a tervezett szálláshely-kategóriák alapján kerülnek figyelembe vételre.

 

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.

Minimális támogatási összeg: 16 Mft.
Maximális támogatási összeg: 500 Mft.
Szálláshely kategória: szállodák 200 szobáig.

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
2. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig. A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra;
3. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); 
4. a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
2. a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
3. kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
4. szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
5. az épület teljes körű azbesztmentesítése; 6. akadálymentesítés;

Amennyiben a támogatást igénylő az önállóan támogatható tevékenységek közül nem választja a 3., 4. sorszámú tevékenységet, az alábbi négy kritérium közül legalább kettőre vonatkozó vállalást kell tennie:
1. A projekt keretében az elszámolható költségek legalább 40%-át a 2. önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódó beruházásokra fordítja.
2. Az üzleti tervben bemutatott és alátámasztott jelenlegi éves nyitvatartási napjainak számát legalább 60 nappal emeli.
3. Az üzleti tervben hitelt érdemlően, megalapozott előrejelzések alapján bemutatja, hogy milyen új célcsoportok bevonását tervezi, és a célcsoport megszólítását milyen új szolgáltatásokkal, és milyen marketingtevékenységgel tervezi.
4. A jelenlegi HOTELSTARS minősítéséhez képest eléri legalább a superior minősítést a projekt végére, VAGY amennyiben már superior minősítéssel rendelkezik, akkor a projekt végére csillagugrást ér el, VAGY az adott meglévő kategórián belül legalább 50 plusz pontot ér el a pályázat benyújtásának időpontjába meglévő HOTELSTARS pontjaihoz képest aszerint minősítteti magát és a minősítést a fenntartási idő végéig fenntartja.

Elszámolható költségek:

- előkészítési költségek
 o üzleti és pénzügyi terv, marketing terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége; 

- szolgáltatások igénybe vételének költségei;
 o műszaki ellenőr költsége;

 - építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;
 o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
o meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;
o a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;
o épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;
o kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
 o akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek; o fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;

 - eszközbeszerzések költségei (20.000 Ft egyedi nettó értéktől);
  o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei; o a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
o info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
o szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
 o kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,
o akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;

 - immateriális javak beszerzése
 o info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.


A támogatást igénylőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a támogatási szerződésében szereplő projekt fizikai zárás dátumától számított kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig, nagyvállalkozás esetén legalább öt évig fenntartja.

Projekt területi szűkítése

Jelen felhívás keretében a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség kereskedelmi szálláshelyei közül a szálloda besorolással rendelkezők támogathatók, melyek a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat I. Mellékletében megnevezett településeken találhatók.

Egyéb speciális feltételek

Támogatási igény benyújtásához kapcsolódó feltételek:

- A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a benyújtás évét megelőző legalább 1 lezárt üzleti évvel. - Igazolnia szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett szálloda tagja a Hotelstars rendszernek és minősítését megszerezte, továbbá - a szálláshely működéséhez kapcsolódó engedéllyel rendelkezik. 

  Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek:

 - A pályázatban vállalni kell, hogy a turisztikai desztinációban legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.).
 - Igazolni szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett szálloda tagja a Hotelstars rendszernek és a Hotelstars minősítését megszerezte a pályázat benyújtásáig és vállalja, hogy a projekt zárásáig legalább 3*-os minősítést szerez, valamint a projekt lezárultával szállodáját a Hotelstars rendszerben újra minősítteti, és minősítési kategóriáját a fenntartási időszak végéig megőrzi. 
- Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint Kezelő szerv felé.
- A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által szervezett képzéseken évente 1 alkalommal részt venni.

Előleg mértéke

 Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Biztosíték nyújtás

Útmutató szerint

További információért kérjük lépjenek kapcsolatba cégünkkel.