Út a jövőbe

Út a jövőbe fejlesztési program

Ingatlan vásárlás, ingatlan fejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés, maximálisan 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatással.

Út a jövőbe/2019

Támogatható tevékenységek:

-          Ingatlan vásárlás

-          új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) költségek

-          Immateriális javak (szabadalom, használati minta, védjegy, szoftver és a know-how

-          Gépek, berendezések

Bérleti díj vagy lízing is támogatható.

Ingatlan vásárlással kapcsolatos korlátozás: Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a helyrajzi száma alatt nem található épület vagy épületrész vagy épületnek minősülő építmény. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a tulajdoni lap szerinti művelési ága az alábbiak között szerepel: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő/gyep, nádas, erdő, fásított terület vagy halastó.

Támogatási összeg: minimum 10 millió, maximum 200 millió Ft.

Támogatási intenzitás: 35-50 %

A pályázat Budapesten és Pest megyében is igénybe vehető !

Kötelező vállalások:

-          A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján a bértömeg növelését, évente 10%-os béremelést hajt végre a beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig.

-          Munkavállalók képzése : A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban (saját forrásból és/vagy esetlegesen elérhető egyéb pályázat segítségével) szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia (megfelelő végzettség) magas színvonalú használata érdekében.  

-          Fenntartási kötelezettség : A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, technológiai fejlesztéseket, ingatlant a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított harmadik üzleti év végéig folyamatosan fenntartja és működteti az adott régióban.

-          Foglalkoztatási kötelezettség: A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban - csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett telephely szerinti, regionális beruházási támogatás esetén a régióban található valamennyi telephelyén foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és az esetlegesen a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget (az éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).

Biztosítékok:

 

A támogatási összeg 120%-át jelentő, pénzintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy a támogatási összeg 150%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.

 

Biztosítékot csak a pályázat elnyerése után szükséges nyújtani.

 

Előleg:

 

A támogatási összeg 50 %-a.

 

További információ:

Telefon: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com