Budapest-Pest megye

Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására
VEKOP-1.2.6-20

Megjelent a KKV -at segítő GINOP és VEKOP pályázati felhívás. A vállalkozásoknak lehetőségük van új eszközök, gépek beszerzésére, IT fejlesztésre, alternatív energia rendszer kiépítésre.

Támogatási összeg: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft.
Támogatás formája: feltételesen vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 70%
Előleg: a támogatási összeg 100%-a
Benyújtható: 2020 május 29-től november 2-ig lehet. 

Önállóan támogatható tevékenységek

a)       Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b)      Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érhetik el).
 d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
 f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
 g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 h) Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 1%-át érheti el)
i) Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt)
 j) Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)
Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. április 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

Kötelező vállalások

90%-os foglalkoztatás megtartás

Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során.
A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.

A projekt megkezdése

 Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető akkor, ha a projektet legkorábban 2020. március 11-én kezdték meg, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A záró pénzügyi elszámolás jóváhagyásakor az irányító hatóság a támogatói okiratban rögzített végrehajtási feltételek teljesülésének figyelembevételével meghatározza a visszatérítéssel érintett támogatás arányát

A projekt területi korlátozása

 A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió (Budapest, Pest megye) területén lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet, máshol megvalósítandó pályázat esetében kérjüj kattintson idel A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani. Projekt fizikai befejezésének minősül: az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték.

 

A pályázatra azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások jelentkezhetnek,

  • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
  • amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

• 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
• 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
• 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

A támogatási összeg feltételesen visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése esetén, részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. A pontos kritériumok meghatározásához egyeztetni kell.

További információ:

Telefon: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Az űrlap kitöltése esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot a további tennivalók egyeztetésének ügyében.

 

GINOP-VEKOP2020

Az alábbi űrlap kitöltésével is kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt cégünkkel

Cég neve *:
E-mail cím *:
Megvalósítási helyszín *:
Fejlesztendő tevékenység:
2020 áprilisi statisztikai létszám *:
Kapcsolattartó neve *:
Telefonszám:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!