Energetikai pályázat

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19

 

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. Ez a feltétel nem vonatkozik azokra a támogatási kérelmekre, amelyek kizárólag anapelemes rendszer telepítését tartalmazzák.

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

 

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

 

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához ( 15 kWp felett )

 

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

I. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához. ( 15 kWp alatt )

II. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. ( Budapest-Pest Megye )

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Előleg mértéke: a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel

Telefon: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu