Technológia fejlesztés fejletlenebb régiókban, Sza

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

GINOP 1.2.9-20

A támogatás által megvalósított projekt csak az 1_melleklet.pdf  és 2_melleklet.pdf szereplő települések valamelyikén lehet

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Az a) tevékenység költségének a b) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Amennyiben b) tevékenység nem képezi a projekt költségvetésének részét, az a) tevékenység költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó alábbi tevékenységek támogathatóak:

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).

c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).

e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag bérköltségtámogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el).

i) Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).

j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy az i) és j) pont szerinti tevékenységek kizárólag azon mikro- és kisvállalkozás által vehető igénybe, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

a) Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítést végez.

b) GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is) az a mikro- és kisvállalkozás, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.
Azon mikro- és kisvállalkozások esetében, amelyek a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, ez a feltétel nem releváns.

Kötelező vállalások

a) Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, a felhívás jelen pontja nem releváns.

b) Egyéb esetben az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónapra vonatkozó, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához képest az érintett székhelyen/telephelyen a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie. A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a  fenntartási időszak végéig fenntartja.

Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg.


A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

- a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

- a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.

A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

A támogatás maximális mértéke

a)       a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
b) a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb - 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 15 millió forint

További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel a lenti űrlap kitöltésével vagy bármelyik elérhetőségünkön:

Telefon: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Vállalkozás fejlesztés

Az alábbi űrlap kitöltésével is kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt cégünkkel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Projekt megvalósítás települése *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!