Foglalkoztatás bővítés

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése pályázat

GINOP-5.3.12-19

A pályázat a következő régiókban áll rendelkezésre: Észak-Alföld, ÉszakMagyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. A felhívásra az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését is kell eredményeznie, továbbá aki vállalja a kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. Minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás.

A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.

A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 3 éves időszakra szóló határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel kell rendelkeznie.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során az alábbiak szerint:
 · munkaerőigényét bejelenti
 · a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláskeresőket állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a Kormányhivatalt tájékoztatja.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti

Fenntartási kötelezettség:

 Jelen felhívás keretében akkor nyújtható támogatás, ha kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott megnövekedett átlagos statisztikai létszámot a fenntartási időszak végéig fenntartja.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft maximum 90 millió Ft.

Előleg igénylése

 Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 22,5 millió forint mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a) Célcsoport (azaz foglalkoztatásbővítéssel érintett munkavállalók) támogatásának

költségei:

aa) Célcsoport személyi jellegű ráfordításai:

 munkabér és jogszabályban meghatározott bérpótlékok,

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.

A projekt terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások kifizetésére kizárólag átutalással kerülhet sor

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Jelen felhívásban a foglalkoztatásbővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségei elszámolhatóságának mértéke:

a) A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő esetén a garantált bérminimum arányos részét.

b) A támogatást igénylő az a) pontban meghatározottnál magasabb havi munkabért is vállalhat, ebben az esetben a havi bruttó munkabér maximális elszámolható költsége 350.000 Ft, az efölött kifizetett munkabért saját forrásból kell biztosítania.

c) Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a meghatározott 2 teljes éves bérköltség maximum 70%-a mikro-, kisvállalkozás esetén, maximum 60%-a középvállalkozás esetén.

d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható.

 

További információért kérjük lépjen kapcsolatba cégünkkel, vagy töltse ki a lenti űrlapot.

Egy másik foglalkotatás bővítési pályázatról a követkeő linken kap bővebb információt:

https://www.konyvelesszigetszentmiklos.hu/hirek/uj-gyakornoki-program/62715/

Telefon: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Foglalkoztatás bővítés

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!