Tanyák fejlesztése

2021.02.17.

Tanyák fejlesztése

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint
szennyvízkezelési fejlesztései
VP6-7.2.1.4-17

Pályázás alapfeltétele: a pályázónak a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő

fejlesztést.

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

– kútfúrás;

– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely

nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

– háztartási törpe-vízmű.

c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;

– tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható

tevékenységgel együtt támogathatóak:

a) pontja esetében:

o Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;

b) pontja esetében:

o Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;

c) pontja esetében

o A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati

sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség,

teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;

o Próbaüzem;

 

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:

o Projektmenedzsment;

o A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez

elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;

o Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-,

műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);

o Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);

o A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló

helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. (Bővítés esetén a

bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-

át.)

A projekt területi korlátozása

Jelen felhívásra tanyák korszerűsítésére támogatási kérelem az alábbi területi korláttal nyújtható be: Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok:

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései;

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapestiagglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

 

Biztosítékok köre

A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

 

Benyújtási határidő: 2021. április 6.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  maximum 6,2 millió forint;

 

Támogatási intenzitás: 95 %

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

A pályázat kombinálható a tanyafejlesztés pályázattal.

További informáciért kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot cégünkkel:

Telefon: 06-24 539-090
E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Tanyafejlesztés

Név *:
E-mail cím:
Telefonszám:
Település *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

vissza