Lakossági napelemes és fűtési rendszerek pályázati támogatása

2021.10.05.

Lakossági napelemes és fűtési rendszerek pályázati támogatása

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva
Vissza nem térítendő támogatás akár 11.300.000 Ft értékben, 100 % támogatási intenzitás mellett.
Teljeskörű ügyintézés, szükség esetén kivitelezőt tudunk ajánlani
RRF-6.2.1

A pályázat keretében kettő kategóriában lehet pályázni:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése

VAGY

(2) Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

• magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
• a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
• megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) 

A  jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe.

A pályázatot bármely, a beruházással érintett ingatlanban (legalább rész)tulajdonnal rendelkező 1 fő magánszemély benyújthatja, ha a pályázatban érintett ingatlan tulajdonosaira érvényes a fenti feltétel.

PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK KÖRE

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott
a) családi házra;
b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész /lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése,
VAGY
(2) Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:
a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et).

Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenység:

a) kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki
alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;
b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
c) energetikai tervezés.
E műszaki csomag választása esetén önállóan kizárólag a napelemes rendszer támogatható, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag a napelemes rendszer jelen pályázat keretében történő kialakítása mellett igényelhető.

Tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyúval villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha közülük valamely tevékenység más forrásból már teljeskörűen megvalósult

a) tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek– kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-ot);
b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése azzal, hogy az akkumulátor tárolókapacitása nem haladhatja meg a 14 kWh-át;
c) a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével (beleértve a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését. Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére);
d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje.

Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;
b) kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;
b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
c) energetikai tervezés;
d) kizárólag a hőszivattyú berendezés ellátását szolgáló elektromos vezeték kiépítése,
e) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával. Az itt megjelölt műszaki tartalom kombináció kiválasztása esetén jelen pont önállóan támogatható tevékenységek rovatban leírt összes műszaki tartalom kötelezően megvalósítandó, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag az önállóan támogatható tevékenységek teljeskörű megvalósítása mellett igényelhető. E szabály alól kivételt képez a nyílászárók beépítése: amennyiben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legfeljebb fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek, abban az esetben azok megvalósítása elfogadható, azonban azok korábbi beszerzési, illetve kivitelezési költsége nem számolható el.

Jelen fejezetben részletezett tevékenységek fűtéskorszerűsítés pontja egyéb szabványos technológián alapuló (pl.: víz-víz, föld-víz) hőszivattyús-, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével is megvalósítható. Fontos! Ezen megoldások kizárólag abban az esetben
támogathatók, amennyiben azok beruházási költsége és működési hatékonysága bizonyíthatóan nem kedvezőtlenebb a levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyús rendszertől. Ennek alátámasztásához részletes kivitelezői számítás, illetve műszaki indoklás benyújtása szükséges.

A beruházás megvalósításával az épület energetikai jellemzőinek meg kell felelni az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben (továbbiakban: TNM rendelet) meghatározott, az adott beruházás tekintetében releváns követelményeknek.

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):
- 1 kWp napelem rendszer költsége: 485.645 forint;
- 1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96.400 forint;
- villanyóra szabványosításának költsége: 289.200 forint;
- villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz: 316.992 forint;
- energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24.720 forint;
- nyílászárók: 87.300 forint / nyílászáró négyzetmétere;
- nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg: 2.400.750 forint;
- akkumulátoros tároló 5 - 9,9 kWh: 1.916.956 forint;
- akkumulátoros tároló 10 - 13,99 kWh: 2.949.061 forint;
- levegő – levegő hőszivattyú szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel): 1.148.067 Forint;
- levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj): 2.296.134 forint;
- levegő – víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel: 2.247.476 forint;
- fűtőpanel 1 db (beszereléssel):80.157 forint;
- fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban: 140.915 forint;
- zártrendszerű használati melegvíz tároló és fűtő kivitelezése: 122.511 forint;
- energetikai terv készítése: maximum 333.375 forint.

FONTOS! Saját (Kedvezményezett általi) beszerzésű anyagköltség, illetve saját (Kedvezményezett általi) kivitelezés keretében megvalósított beruházás költsége nem elszámolható! Kivitelezési költség kizárólag a regisztrált kivitelezőkkel a kivitelező regisztrációs listába történő felvételét követő időpontban kötött Vállalkozási szerződés alapján számolható el!

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege bruttó 500.000 Ft. A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:
(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, esetén bruttó 2.900.000 Ft, 
(2) Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje esetén: bruttó 11.300.000 Ft.
Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.

További információért kérjük töltse ki a lenti űrlapot, vagy lépjen kapcsolatba cégünkkel
Telefon: 06-24 539-090
E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Napelem

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Település *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!